Pozdravljen visitor! [ Registracija | PrijavaRSS Feed         title="RSS Feed">RSS Feed

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

VARSTVO PODATKOV V SKLADU Z General Data Protection Regulation

UPRAVLJAVEC OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec osebnih podatkov je Si.natura d.o.o.Drska 6, Novo mesto, 8000 Novo mesto, tel.: 01 431 2222, info@zavodbig.si (v nadaljevanju: upravljavec).

Upravljavec se zaveda pomena varstva osebnih podatkov. Naše stranke so za nas pomembne in razumemo njihovo skrb za zasebnost in zato z njihovimi osebnimi podatki ravnamo odgovorno. V celoti spoštujemo naše zaveze po zakoniti, pošteni in pregledni obdelavi osebnih podatkov. Prav tako z ustreznimi ukrepi zavarovanja skrbimo, da do osebnih podatkov ne dostopajo nepooblaščene osebe, ohranjamo njihovo zaupnost in celovitost ter preprečujemo njihovo izgubo oziroma nenamerno uničenje ves čas obdelave.

NAMEN OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec bo osebne podatke obdeloval v skladu z naslednjimi nameni:

pošiljanje brezplačnih, periodičnih obvestil za namene neposrednega trženja,
s prejemanjem elektronske pošte, oziroma obvestil o aktivnosti oglasa (vpis, potek) in obvestil o novih oglasih.

VRSTE OSEBNIH PODATKOV; KI SE ZBIRAJO
Upravljavec zbira naslednje osebne podatke:

podatki o uporabniku, kot jih je le ta vnesel v portal borzalesa.com (ime, priimek, e-naslov, telefon, naslov),
podatki o oddanih oglasih,
podatki o pregledanih oglasih,
podatki o IP naslovu uporabnika,

OBDELOVALCI OSEBNIH PODATKOV
Poleg podjetja Si.natura d.o.o. (in njenih zaposlenih) kot upravljavca, osebne podatke v njenem imenu in za njen račun obdeluje tudi Zavod Big, ki upravljavcu nudi podporne storitve in sicer tehnično podporo pri obdelavi osebnih podatkov, kot na primer urednik, izdelovalci in vzdrževalci spletnega mesta in informacijskih storitev, ter drugo osebje Zavoda Big, ki jih upravljavec angažira za zagotavljanje svojih storitev.

PRENOS OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec se zavezuje, da osebnih podatkov uporabnikov ne bo posredoval tretjim osebam.
Upravljavec osebne podatke v nobenem primeru ne razkriva in ne prenaša v tretje države ali mednarodne organizacije.

PRAVICE POSAMEZNIKA
S pisno zahtevo, poslano na e-naslov upravljavca lahko posameznik zahteva dostop, dopolnitev, popravek, blokiranje oziroma omejitev obdelave ali izbris osebnih podatkov, ugovarja obdelavi podatkov, ki se obdelujejo v zvezi z njim.

Posameznik lahko dane privolitve v obdelavo osebnih kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče s pisno zahtevo, poslano na naslov upravljavca oziroma lahko upravlja z danimi privolitvami na portalu, kjer je privolitev podal borzalesa.com. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica.

Posameznik ima pravico vložiti pritožbo pri Informacijskem pooblaščencu RS, če meni, da se njegovi osebni podatki shranjujejo ali kako drugače obdelujejo v nasprotju z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov.

Od prejemanja sporočil in elektronske pošte se lahko kadarkoli odjavite. To storite profilu ali nas kontaktirate na info@zavodbig.si

ROKI HRAMBE OSEBNIH PODATKOV
Upravljavec bo obdeloval osebne podatke v obsegu, ki je potreben za uresničevanje namenov obdelave in dokler bo to potrebno za dosego zasledovanega cilja, oziroma do preklica.

Osebne podatke tako obdeluje do izpolnitve namena oziroma v okviru zastaralnih rokov za obveznosti, ki bi lahko izvirale iz obdelave teh osebnih podatkov, razen v primerih, ko je rok hrambe osebnih podatkov zapovedan z zakonom. V slednjih primerih upravljavec osebne podatke hrani v skladu z zakonsko zapovedjo.